Projecten

Hervormde Kerk Blokzijl

Een goede fundering is een vereiste, net als een goede vochthuishouding. In 1590 verleende Prins Maurits aan Blokzijl 'rechten gelijk een stad', compleet met een eigen vlag een wapen en tal van privile...

Oude Kerk Borne

Bij binnenkomst in de Oude kerk van Borne valt direct de bijzondere indeling op; het schip bestaat uit 2 beuken met kolommen in het midden van de kerk. De bouw van dit 2-beukig schip werd in 1482 volto...

Hervormde Kerk Daarle

Overleg met de gemeente is soms essentieel om een project gefinancierd te krijgen. Nadat de gemeente Hellendoorn bereid was haar subsidieregeling in gunstige zin aan te passen – overigens na intensief...

Protestantse Kerk in Deventer

Eén van de top 100-monumenten die Nederland rijk is staat in Deventer. Dat is de Grote- of Lebuïnuskerk, nu de enige locatie waar de Protestantse Gemeente Deventer domicilie houdt. Instandhouding is ee...

Grote Kerk te Harderwijk

Het meest in het oog springende aspect van de restauratie betreft natuurlijk het herstel van de gewelfschilderingen. Deze werkzaamheden zijn met gebruikmaking van archiefmateriaal uit de vorige restaur...

Protestantse Kerk Heino

Technische problemen komen meestal ongelegen maar wanneer ze samenkomen met een kerkfusie dan is van de nood een deugd te maken. Het fusieproces in Heino heeft lange jaren geduurd wat de kerkrentmeester...

Oale Grieze Hellendoorn

Oude bouwmaterialen zijn schaars; dan is het als een zoektocht naar een schat in de akker. Het schip van de Hervormde Kerk bestaat voor het grootste gedeelte uit zogenaamd ijzeroer. Tijdens de restaurat...

Hervormde Kerk Horssen

Door ernstig verweerde verflagen op de gietijzeren vensters is veel fraai geblazen vensterglas kapot geraakt. Roestend ijzerwerk zette het glas onder spanning. Het was nodig de vensters geheel te ontro...

Hervormde Kerk Nijkerk

Met visie voor de toekomst is de kerk gerestaureerd. Er is gewerkt binnen het kader van Functioneel Gebruik Erfgoed in Gelderland wat o.a. betekende dat leerlingen zo mogelijk meewerken bij de restaura...

Hervormde Kerk Oene

De gewelfschilderingen en het pleisterwerk van vier traveeën in de zuidbeuk zijn in 2016 geconserveerd. De conditie van het originele werk was extreem zorgwekkend; veel losliggende verfschollen en zich...

Hervormde Kerk Okkenbroek

Onthullingen van een jubilaris die in de steigers staat. Okkenbroek ligt in de uiterste noordoost punt van de gemeente Deventer, op de grens met de gemeenten Holten en Raalte. Veel grond was in de 19e en...

Hofmeiershuis Ootmarsum

Handhaven en zichtbaar maken van authentiek materiaal is één van de meest dankbare resultaten. Rentmeesters en rechters woonden sinds 1600 in dit pand dat eerst een stadsboerderij moet zijn geweest. O...

Schultekamer Zalk

Met enkele aanpassingen is men weer bij de tijd. Een prachtig monument dat in vervlogen tijden onderdak bood aan de schout. Het zal als zodanig in gebruik zijn geweest tot in 1810 waarna Nederland een de...

Kapel Staverden

De kapel Staverden stamt uit 1875 en is vergelijkbaar met kleine waterstaatskerken met Neogotische motieven. Verschillende elementen in het gebouw verwijzen naar de band met het landgoed Staverden. In h...

Doopsgezinde Kerk Steenwijk

Een goed binnenklimaat is tot behoud. De Vermaning in Steenwijk wordt met zorg omgeven. Zo zeer zelfs dat zaken elkaar gaan tegenwerken. Zo is de kerk voorzien van een vloerverwarming waardoor schade is...

Hervormde Kerk Tubbergen

Het is vaak een zaak van lange adem om een ingrijpende klus van de grond te krijgen. Na jaren van voorbereidingen, het verkrijgen van vergunningen en het zoeken naar passende mogelijkheden tot financier...

Hervormde Kerk in Vollenhove

Gebruikmaken van verschillende regelingen is soms meer regel dan uitzondering. Nadat in 2010 de verweerde voegwerken van de grote topgevels van de beide schepen van de kerk zijn hersteld, is in de nazom...

Hervormde Kerk Welsum

Het zijn strenge winters die door een aanhoudende schrale wind schade aan orgels en ander meubilair kunnen geven. Menig organist heeft de winter van 1995 in het geheugen gegrift staan. Door uitdroging z...

Protestantse Kerk Wijhe

Laten we niet vergeten dat de adel uit vervlogen tijden hun stempel hebben gezet op vele monumentale interieurelementen. Midden in het dorp Wijhe staat de in aanleg 12e eeuwse romaanse kerk waar in de l...

Dorpskerk Wilp

De provincie wil de inwoners van Gelderland een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat bieden. De culturele- en cultuurhistorische kwaliteiten van een stad, dorp of regio zijn hiervoor van doorslagge...

Protestantse Kerk Windesheim

Waartoe een religieuze stroming in staat is laat zich hier graag vertellen. Een markante kerk met een net zo markante geschiedenis vinden we in Windesheim. De oorsprong van het kerkgebouw gaat terug tot...

Nederlands Gereformeerde Kerk Zalk

Een goed restauratieplan staat of valt met een analyse van de constructie. De in 1840 gebouwde Kerk is later in de stijl van het waterstaats-classicisme uitgebreid. Vanwege een goede hoofdmassa en detai...

Protestantse Kerk Zevenaar

Veel kerken in het Gelderse zijn als een parel in de dorpskom of, zoals in Zevenaar, aan de brink. Flankerend aan het dorpsplein, bijna weggestopt in de schaduw van omringende nieuwbouw, staat het eenv...