ANBI

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Midden- en Oost Nederland, de voortzetting van SBKG Overijssel en Flevoland en SBKG Gelderland, is opgericht op initiatief van provinciale organen van de Nederlands Hervormde Kerk.

De SBKG-en uit deze drie provincies maakten gebruik van de diensten van een gezamenlijk bouwbureau, dat eigenaren van kerkelijke gebouwen behulpzaam is bij de instandhouding van gebouwen, meubilair, orgels en begraafplaatsen.

De SBKG in Midden- en Oost Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Onderstaande informatie wordt gedeeld:

  1. Algemene gegevens van de Stichting: statutaire naam, RSIN nummer, contactgegevens, internetadres en de namen van de bestuurders.
  2. Beleidsplan: waarin is opgenomen de doelstelling van de Stichting en het beloningsbeleid voor de bestuurders.
  3. Jaarverslag SBKG Midden- en Oost Nederland
  4. Financieel verslag SBKG Midden- en Oost Nederland

Documenten