ANBI

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Midden- en Oost Nederland, de voortzetting van SBKG Overijssel en Flevoland en SBKG Gelderland, is opgericht op initiatief van provinciale organen van de Nederlands Hervormde Kerk.

De SBKG-en uit deze drie provincies maakten gebruik van de diensten van een gezamenlijk bouwbureau, dat eigenaren van kerkelijke gebouwen behulpzaam is bij de instandhouding van gebouwen, meubilair, orgels en begraafplaatsen.

De SBKG in Midden- en Oost Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Onderstaande informatie wordt gedeeld:

  1. Algemene gegevens van de Stichting: statutaire naam, RSIN nummer, contactgegevens, internetadres en de namen van de bestuurders.
  2. Beleidsplan: waarin is opgenomen de doelstelling van de Stichting en het beloningsbeleid voor de bestuurders.
  3. Jaarverslag SBKG Midden- en Oost Nederland
  4. Financieel verslag SBKG Midden- en Oost Nederland

In aansluiting op de ANBI-wet- en regelgeving heeft het bestuur van de SBKG-MON ernaar gestreefd om de financiƫle gegevens tijdig te publiceren. Hoewel jaarrekening over het boekjaar 2020 inmiddels is vastgesteld en gecontroleerd, blijkt het inmiddels niet haalbaar om deze publicatie voor 1 juli 2021 te realiseren. Oorzaak voor deze vertraging is de coronacrisis en de daarmee samenhangende beperkende omstandigheden om effectief te kunnen vergaderen. Daardoor is het proces voorafgaand aan het gebruikelijke moment van publicatie nog niet volledig doorlopen. Het bestuur heeft gezien deze omstandigheden besloten de informatie na juli maar uiterlijk voor 1 oktober 2021 te publiceren.


Documenten