Contact

Bouwbureau

SBKG Midden en Oost Nederland
p/a Nieuwe Deventerweg 31
8014 AC ZWOLLE
TEL: 038-4656095

Onze medewerkers:

Dhr. T.W. Verboom (Theo) Dhr. G.F. Tutert (Gert)
Adviseur Instandhouding Monumenten Adviseur Instandhouding Monumenten
Projectbegeleiding & directievoering Projectbegeleiding & directievoering

STUUR THEO EEN MAIL

STUUR GERT EEN MAIL


Ons bestuur:

Dhr. A.B.L. de Jonge, voorzitter Dhr. E. Kooiker, 2e voorzitter
Dhr. K. Van der Kamp, secretaris Dhr. P.A. van den Bogerd, 2e secretaris
Dhr. A.J. van Efferen, penningmeester Dhr. R.B. Vrieselaar, 2e penningmeester
Dhr. P.G. Doolaard, lid Mw. M. Paters-Schilder, lid
Dhr. H. Nijland, lid Dhr. B.L. Verwoerd , lid
Dhr. C. van Ramshorst, lid

STUUR SECRETARIS EEN MAIL