Financiering

Het onderhouden, in stand houden of restaureren van een kerk of ander kerkelijk gebouw kost veel geld. Als dat gebouw een monumentaal gebouw is kunnen de kosten te hoog zijn voor de eigenaar. Om eigenaren van monumenten tegemoet te komen in de kosten van onderhoud en restauratie heeft de overheid verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Op deze manier ontvangt de eigenaar een bijgedragen in de onderhouds- of renovatiekosten en stimuleert de overheid hiermee het behoud van erfgoed.

Er bestaan verschillende subsidieregelingen. Vanuit de landelijke overheid is er de SIM-regeling (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) voor onderhoud aan monumenten. Provincies hebben daarnaast een eigen subsidieregeling voor instandhouding of restauratie. Sommige gemeenten hebben ook een subsidieregeling voor restauraties of kennen een subsidieregeling voor het opstellen van onderhoudsplannen.

SBKG Midden en Oost Nederland kan onderzoeken of er subsidiemogelijkheden voor uw gebouw zijn en als dat het geval is, u begeleiden bij het aanvragen van subsidies of de aanvraag voor u verzorgen.