Ontstaan

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Midden en Oost Nederland (SBKG-MON) is per 1 januari 2018 ontstaan als gevolg van het samengaan van SBKG Overijssel en Flevoland (opgericht in 1989) en SBKG Gelderland (opgericht in 1995). Sinds december 2022 is ook de provincie Utrecht aan het werkgebied van de SBKG-MON toegevoegd.

Deze stichtingen werden destijds opgericht op initiatief van de provinciale organen van de Nederlandse Hervormde Kerk in die provincie.

Donateur

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Midden en Oost Nederland wil graag iedere kerkrentmeester/ beheerder behulpzaam zijn. Het donateurschap is hiervan een exponent.

Onze stichting telt ca. 130 donateurs die ons jaarlijks financieel ondersteunen. Deze hieruit blijkende verbondenheid stellen wij zeer op prijs.

Een brede steun voor haar werkzaamheden en haar positie t.o.v. de kerkelijke organisatie en de monumentensector is belangrijk.

In de loop der jaren zijn de activiteiten fors toegenomen. Het aantal consultaties neemt nog steeds toe. Daardoor worden er ook meer opdrachten verleend voor concrete advisering en begeleiding van werkzaamheden. De financiƫle balans heeft dienaangaande dan ook gunstige vooruitzichten.

Met uw donateurschap steunt u het werk van de stichting, ontvangt u alle relevante informatie betreffende wijzigingen op velerlei gebied en proberen wij u zo breed mogelijk te ondersteunen.

Meldt u aan als donateur: info@sbkg.nl