Restauratie rijksmonumenten, provinciale subsidie

Sinds 2012 geldt dat de budgetten voor restauraties van rijksmonumenten naar de provincies zijn gedecentraliseerd. De afzonderlijke provincies voeren bij de besteding van de budgetten een eigen beleid waarbij tot op heden veel extra budget is ingezet, veelal ook met aanvullende uitvoeringseisen.

Wij staan in nauw contact met de provinciale overheden en de politieke partijen om de belangen van monumentale kerkelijke gebouwen veilig te stellen. Tot op heden verlopen deze contacten succesvol.

SBKG Midden en Oost Nederland kan u adviseren over de te volgen procedure, de voorwaarden en de indieningsvereisten. Ook kan ons bouwbureau de gehele aanvraag voor u verzorgen.

Actuele informatie kunt u vinden in onze nieuwsbrieven en op de volgende internetpagina’s: