Welkom

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG) Midden en Oost Nederland is een stichting zonder winstoogmerk die zich inzet om eigenaren van kerkelijke gebouwen te ontzorgen en ondersteuning te bieden bij de instandhouding (restauratie, onderhoud en verbouwingen) van gebouwen en tot de gebouwen behorend meubilair, orgels en begraafplaatsen.

In eerste instantie werkt de SBKG binnen het verband van de Protestantse Kerken in Nederland, maar ook andere kerkgenootschappen kunnen van haar diensten gebruik maken.

Onze te verlenen diensten bestaan uit:

Voor informatie over onze diensten kunt u contact opnemen met het bouwbureau. Het bouwbureau kan vrijblijvend, telefonisch of in een gesprek, aangeven op welke wijze SBKG Midden en Oost Nederland u van dienst kan zijn.

SIM

Tot op heden zijn door ons bouwbureau bijna 200 meerjarenplannen gemaakt, aangepast en toegesneden op de BRIM-regeling, tegenwoordig SIM genoemd...

Restauratie

Sinds 2012 geldt dat de budgetten voor restauraties van rijksmonumenten naar de provincies zijn gedecentraliseerd...

Financiering

Het onderhouden, in stand houden of restaureren van een kerk of ander kerkelijk gebouw kost veel geld...

Contacten in de regio

De vergaderingen van de provinciale afdelingen en de landelijke jaarvergadering van de VKB bieden ons de gelegenheid de contacten met de kerkrentmeesters te onderhouden...