Hervormde Kerk Nijkerk

Hervormde Kerk Nijkerk

Met visie voor de toekomst is de kerk gerestaureerd. Er is gewerkt binnen het kader van Functioneel Gebruik Erfgoed in Gelderland wat o.a. betekende dat leerlingen zo mogelijk meewerken bij de restauratie. Hoewel het lastig is om hierin te voorzien zijn de bouwkundig aannemer en de leidekker er in geslaagd een aantal leerlingen op dit werk tewerk te stellen.

De kapconstructie van de gehele kap is vooraf beoordeeld en inmiddels waar nodig hersteld. Dat bleek een grote klus te zijn van vooral de dakvoet met muurplaten, standzonen en koppelhouten. Ook divers houtwerk van de hoofdconstructie werd hersteld om de stabiliteit van de kap te waarborgen. Deze herstellingen zijn voor zover gewenst overwegend op traditionele wijze, in hout hersteld. Kleinere herstellingen zijn met moderne lijmtechnieken uitgevoerd. Curieus is een gebroken halfspant in de zuidbeuk; het blijkt oorlogsschade te zijn uit 1945 wat we onaangeroerd laten staan.

Tevens zijn diverse dakvlakken van nieuwe natuurleien voorzien. De urgentie van deze dakvlakken was aanzienlijk hoger dan andere delen die over 15 jaren op nominatie staan vervangen te worden. Gepoogd wordt de natuurleien zolang als verantwoord is te laten liggen.