Hervormde Kerk Okkenbroek

Hervormde Kerk Okkenbroek

Onthullingen van een jubilaris die in de steigers staat.

Okkenbroek ligt in de uiterste noordoost punt van de gemeente Deventer, op de grens met de gemeenten Holten en Raalte.
Veel grond was in de 19e en begin 20e eeuw in handen van grootgrondbezitters. Dit waren bos- en heidegebieden en lager gelegen natte gronden, waarin verspreid enkele boerderijen lagen op de rand van kleine hoger gelegen enken.
Vanaf ongeveer het midden van de 19e eeuw, na opheffing van de Gooiermarke, werd steeds meer grond ontgonnen. Van een dorp Okkenbroek was toen nog geen sprake. Eén van de grootgrondbezitters was Adam IJssel de Schepper, een huzaren luitenant uit Deventer. Zijn vader was burgemeester geweest in die stad. Hij besloot omstreeks 1850 een kerk, een molen en een smederij te bouwen. De molen en de smederij kwamen er al in 1852; voor de kerk stelde hij grond en een bedrag beschikbaar, maar hij vond dat ook anderen een financiële bijdrage moesten leveren. Het zou nog tot 1904 duren voor de kerk met pastorie gebouwd werd. De kerk is in 1998 op de rijksmonumentenlijst geplaatst. Genoemde gebouwen vormen de kern waaromheen het dorp Okkenbroek ontstond.
In verband met het 100-jarig bestaan is de kerk intensief onderhanden genomen. Vooral de rijk gedetailleerde lantaarntoren had dringend aandacht nodig.
Met deze restauratie werden we terloops nadrukkelijk bepaald bij het schijngewelf dat uit praktische noodzaak moet zijn ingebracht. Het kerkinterieur met zijn vele authentieke details blijkt namelijk oorspronkelijk een houtgeïmiteerde kapconstructie te bezitten; men keek eertijds dus rechtstreeks tegen het eveneens houtgeïmiteerde dakbeschot aan.