Hervormde Kerk Blokzijl

Hervormde Kerk Blokzijl

Een goede fundering is een vereiste, net als een goede vochthuishouding.

In 1590 verleende Prins Maurits aan Blokzijl 'rechten gelijk een stad', compleet met een eigen vlag een wapen en tal van privilegiën. Reden: moedig gedrag van de (krijgs-) bevolking bij het verjagen van de Spanjolen uit Steenwijk en omgeving.
De Hervormde Kerk te Blokzijl is één van de eerste door en voor Protestanten gebouwd. In 1613 was de kerk klaar. In 1643 werd de kerk uitgebreid aan de zuidzijde, in 1650 aan de westzijde en in 1662 aan de oostzijde.

In de negentiger jaren van de vorige eeuw bleek het noodzakelijk de hele kerk werd voorzien van een betonnen palenfundering. De oude houten palen bleken door verlaging van de grondwaterstand in aanraking te komen met zuurstof waardoor verrotting van de paalkoppen de stabiliteit van kerk en toren ondermijnde.
Wegens uitdroging van het kerkmeubilair door de destijds aangelegde vloerverwarming is onlangs een volautomatische luchtbevochtiger geplaatst, die het meubilair en het orgel in schrale winters zal doen overleven.
Thans kan een SIM-plan volstaan voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden.