Dorpskerk Wilp

Dorpskerk Wilp

De provincie wil de inwoners van Gelderland een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat bieden. De culturele- en cultuurhistorische kwaliteiten van een stad, dorp of regio zijn hiervoor van doorslaggevende betekenis.

Het doel van de kerkrentmeesters was door nieuwbouw en restauratie de multifunctionaliteit van de kerk te vergroten, met als voorwaarde dat het kerkgebouw voor de eredienst beschikbaar te blijft.

De ‘Stichting Behoud Dorpskerk Wilp’, nauw betrokken bij de uit te voeren werkzaamheden en heeft zich twee maatschappelijke opdrachten gesteld:
een centrale ontmoetingsplek creëren voor dorpsbewoners en de kerk aanbieden als podium waar een levendig aanbod van kunst, cultuur en historie kan groeien en bloeien.
Om hieraan te kunnen voldoen zijn dus extra faciliteiten nodig om de evenementen goed te kunnen huisvesten.
Zo is er behoefte aan extra toiletten, een invalidentoilet, een garderobe en een goede cateringvoorziening.
Die functies zijn samengebracht in de nieuwe geheel vrij staande uitbreiding die via de oude gevelopening weer aan de kerk wordt verbonden.