Hervormde Kerk Daarle

Hervormde Kerk Daarle

Overleg met de gemeente is soms essentieel om een project gefinancierd te krijgen.

Nadat de gemeente Hellendoorn bereid was haar subsidieregeling in gunstige zin aan te passen – overigens na intensief overleg met de gemeenteraad – kon herstel van de toren aanvangen.
Met enthousiasme en grote inzet is meegewerkt aan het herstel en vervanging van de bestrating van het voorterrein.
Torenschacht en voorgevels hebben nieuw voegwerk gekregen en de doorgewaaide glas-in-lood-vensters zijn verlood en met nieuwe brugconstructies herplaatst.

De huidige kerk, ontworpen door architect J. Jans uit Almelo, verving een oudere uit 1855 en is een rijksmonument vanwege het Van Dam-orgel uit 1872.