Hervormde Kerk Oene

Hervormde Kerk Oene

De gewelfschilderingen en het pleisterwerk van vier traveeën in de zuidbeuk zijn in 2016 geconserveerd.
De conditie van het originele werk was extreem zorgwekkend; veel losliggende verfschollen en zichtbare schade aan het (restauratie)pleisterwerk. Het pleisterwerk met schilderingen was niet alleen vervuild, maar ook nog eens viezig door de sterk verkleurde overschilderingen in de achtergrond.

De uitgevoerde werkzaamheden vielen onder de Brim-subsidie. Het uitgangspunt hierbij is sober maar doelmatig conserveren van het originele materiaal. Een belangrijk onderdeel hiervan is het wegnemen van de verschillende schadeoorzaken waardoor in de toekomst opnieuw (dezelfde) schade zou kunnen ontstaan. Historisch materiaal is altijd onderhevig aan verval, zeker in combinatie met externe omstandigheden zoals vocht/klimaat en in het verleden aangebracht ‘verkeerd’ materiaal, bijvoorbeeld synthetisch of tè harde materialen. Door deze materialen te verwijderen en ‘materiaal-eigen producten’ waar nodig toe te voegen, wordt spanning tussen het oorspronkelijke materiaal en de toevoegingen geminimaliseerd.
Deze schilderingen zijn voor de komende jaren gelukkig in veiligheid gebracht.