Hervormde Kerk Welsum

Hervormde Kerk Welsum

Het zijn strenge winters die door een aanhoudende schrale wind schade aan orgels en ander meubilair kunnen geven.

Menig organist heeft de winter van 1995 in het geheugen gegrift staan. Door uitdroging zijn veel orgels grotendeels onbespeelbaar geworden.
Dat het probleem niet eenvoudig op te lossen is, wordt nog versterkt doordat ook de rijkssubsidieregelingen ook voor orgels gehouden zijn aan budgetplanningen en prioriteitstelling.
Omdat orgels niet onderhevig zijn aan regen en wind, wordt nog te vaak de conclusie getrokken dat het wel mee zal vallen.
Inmiddels is met steun van rijkssubsidies het orgel hersteld.

Onlangs heeft een ingrijpend herstel aan de gewelfvoet plaatsgevonden waarbij de lager gelegen binnenste muurplaat grotendeels werd vervangen. Bij die gelegenheid zijn ook alle gewelfscheuren en overige gebreken in de kerk hersteld. Deze werkzaamheden waren reeds voorzien en zijn binnen de kaders van het BRIM gerealiseerd.