Nederlands Gereformeerde Kerk Zalk

Nederlands Gereformeerde Kerk Zalk

Een goed restauratieplan staat of valt met een analyse van de constructie.

De in 1840 gebouwde Kerk is later in de stijl van het waterstaats-classicisme uitgebreid.
Vanwege een goede hoofdmassa en detaillering en vanwege de zeldzaamheid van gaaf bewaarde gebouwen in de waterstaatstijl, is deze kerk voor de gemeente Kampen van architectuur-historische betekenis.
Het kerkgebouw staat op een markante plaats langs de IJsseldijk waar met name op zomerse dagen vele toeristen de meanderende rivier volgen.

De Monumentenwacht memoreerde in 1998 al over tal van onderdelen die in slechte staat verkeerden.
Nader onderzoek wees uit dat instabiliteit in de dakconstructie de wanden van het schip hebben doen wijken waardoor scheuren zijn ontstaan. Zo is de voorgevel gedeeltelijk achterover gezakt. Verzakking van kilkeperspanten leidden tot vervorming van daken en gewelfbetimmeringen. Ondanks in het verleden uitgevoerde behandeling tegen houtworm kwam een zeer actieve aantasting in de gewelfbeschieting aan het licht waardoor handhaving niet meer mogelijk bleek. Roestende ijzeren onderdelen zoals ankers en vensters veroorzaken bovendien schade aan metselwerk en glaswerk. En na een hevige storm is uit voorzorg het torenkruis met haan van de toren gehaald; de koningsstijl bleek verrot te zijn.
Sinds 1999 zijn plannen ontwikkeld om de kerk weer in goede staat te brengen. Daarbij is veel aandacht uitgegaan naar de stabiliteit van de kerkkap. Maar ook de voorgevel en de markante toren is terug in positie gebracht.