Protestantse Kerk Windesheim

Protestantse Kerk Windesheim

Waartoe een religieuze stroming in staat is laat zich hier graag vertellen.

Een markante kerk met een net zo markante geschiedenis vinden we in Windesheim.
De oorsprong van het kerkgebouw gaat terug tot in de 14e eeuw waar door volgelingen van Geert Groote, een klooster werd gesticht. Dit klooster kreeg een enorme invloed over heel Europa en werd het centrum van een organisatie waarbij meer dan honderd kloosters waren aangesloten; tegenwoordig bekend onder de naam Moderne Devotie.
Om in het levensonderhoud te voorzien bezat het kloostercomplex een brouwerij met opslagruimten.
En het zijn juist deze ruimten waar thans de kerk is ondergebracht. Op de bovenliggende zoldering is een vergaderaccommodatie c.q. expositieruimte ingericht en in het voorliggende portaalgebouw zijn enkele voorzieningen ondergebracht.
Reeds in 1998 was onze stichting betrokken bij deze kerk. Toen wegens het vervangen van de dakleien en dak- en gootconstructies die onder directie stonden van architect Hulsman. Wegens een succesvol uitgevoerde fondswerving was er voldoende budget over om in 2000 aanvullend een traplift in het gebouw aan te brengen.

Nadien is het complex via de rijkssubsidieregelingen BROM en BRIM onderhouden. De afgelopen jaren is een aanvang gemaakt om alle objecten in een optimale staat van onderhoud te brengen. Met het presenteren van een totaalvisie voor alle kerkelijke eigendommen, ook de niet-monumentale, zijn fondsen opnieuw bereid gebleken financieel bij te staan. Wellicht gestimuleerd door de markante geschiedenis van de kerk in deze plaats.