Protestantse Kerk in Deventer

Protestantse Kerk in Deventer

Eén van de top 100-monumenten die Nederland rijk is staat in Deventer.
Dat is de Grote- of Lebuïnuskerk, nu de enige locatie waar de Protestantse Gemeente Deventer domicilie houdt.

Instandhouding is een continue proces waarbij steeds weer andere onderdelen aandacht vragen. Nog niet zo lang geleden zijn de gewelfschilderingen geconserveerd en hersteld.
Sinds 2012 is in het kader van de BRIM de aandacht uitgegaan naar de Zerkenvloer en de vloer op het Hoogkoor.
De Zerkenvloer is op hoogte gebracht waarbij enkele zerken van hoge historische waarde een andere positie hebben gekregen.
De tegelvloer op het Hoogkoor was noodzakelijk aan herstel toe wegens veel gebroken en los liggende tegels. Tijdens de werkzaamheden zijn nog bouwsporen van de 13e eeuw en ouder aan het licht gekomen waaronder de aanleg van het Hoogaltaar.
Deze is in de inmiddels herstelde tegelvloer herkenbaar. Gedurende de werkzaamheden aan het Hoogkoor is dit geheel ingepakt om de kerk te vrijwaren van stof. Daarvoor is een doek gemaakt wat overeenkomt met het oxaal of koorgalerij dat begin 19e eeuw nog in de kerk aanwezig was.

Terloops is eveneens de preekstoel met luifel hersteld. Na een uitgebreide restauratie in een restauratie-atelier is deze op een nieuw funderingsframe gesteld. De luifel is iets hoger teruggeplaatst.

In de kerk worden zijn aanpassingen doorgevoerd die het gebouw, meer nog dan al gebeurt, beschikbaar te stellen voor multi-functioneel gebruik.

Zo is de keuken aangepast en is de vloer van het Middenschip geheel hersteld en van een nieuwe afwerking voorzien.

Ook is de consistoriekamer geheel hersteld. Uit bouwhistorisch onderzoek is vastgesteld dat deze aanbouw tijdens de bouw van de kerk dienst heeft gedaan aan timmerwerkplaats. Het huidige kerkkantoor, voorheen kosterswoning, heeft een aankapping waar eertijds de toegang lag tot deze timmerwerkplaats.


Tevens is het orgel gerestaureerd met een subsidie van de provincie waarmee het Holtgräve-orgel tot de top van Nederland behoort.

Inmiddels is een nieuwe SIM van kracht voor de komende zes jaren.

1250 jaar Deventer Erfgoed Lebuïnuskerk, het Verhaal van Overijssel


Verslag van het project.

De Lebuïneskerk en Deventer

De Lebuïnuskerk, één van de topmonumenten in Nederland, is al eeuwen lang het icoon van Deventer.

Eenmaal in de kerk word je overweldigd door de prachtige hoge en open ruimte. Het licht speelt met de kerk, in reflecties in het interieur en verheffend vanaf het Grote Kerkhof. Deze Lebuinuskerk, getekend door de tijd, staat er voor mensen van vroeger en nu.

Er wordt gevierd, getrouwd en gerouwd, geluisterd naar mooie muziek, gekeken naar kunst. Er worden markten gehouden, diners aangericht, festivals georganiseerd maar ook stiltemomenten beleefd. De Lebuinuskerk is van en voor de stad Deventer.

Aard en Doel van het project
Het materiële erfgoed heeft in de afgelopen jaren de nodige aandacht gehad. Nu komt ook het immateriële erfgoed aan de beurt. Doel van het project ‘1250 jaar Deventer Erfgoed Lebuinuskerk’ omschrijven we als volgt:

Het vertellen van de wordingsgeschiedenis van de Lebuïnuskerk en het uitdragen van historische feiten waarin de kerk èn Deventer zich ook vandaag nog manifesteren. Het Verhaal van Overijssel krijgt wederom nadere invullingen op het terrein van educatie, archeologie en restauratie.

Met concrete projecten is invulling gegeven aan deze doelstelling door educatieve programma’s voor de Deventer basisscholen en seminars voor volwassenen, door een audiotour en 3D presentaties via narrowcasting voor bezoekers, door restauratie van het gewelf van de crypte en van de waterpomp aan de Kleine Poot, door het duiden van de vele gewelfschilderingen door een passende verlichting met duurzame LED-armaturen.

Met de genoemde elementen bieden we een verantwoord programma aan dat bijdraagt aan de Canon van Deventer, voor iedere inwoner van Deventer en haar omgeving en ver daar buiten. Het ontsluiten van de historie en het koesteren van de relaties met andere instellingen in Deventer geven dit project een verbindende waarde en betekenis.

Evaluatie
Het project ‘Verhaal van Overijssel’ is voor alle betrokkenen bij de Lebuinuskerk een successtory. In de anderhalf jaar dat het project liep is er met veel enthousiasme aan de diverse onderdelen gewerkt. De kerk is weer mooier geworden, de gebruiksmogelijkheden zijn toegenomen, de functionaliteit is versterkt. De relatie met organisaties in de stad heeft nieuwe impulsen gekregen. Het bezoek aan dit kerkgebouw neemt toe. Kom ook eens kijken en beleef de stad en haar Lebuinuskerk.