Protestantse Kerk Wijhe

Protestantse Kerk Wijhe

Laten we niet vergeten dat de adel uit vervlogen tijden hun stempel hebben gezet op vele monumentale interieurelementen.

Midden in het dorp Wijhe staat de in aanleg 12e eeuwse romaanse kerk waar in de loop van de eeuwen diverse uitbreidingen en veranderingen zichtbaar zijn. Juist de vroege oorsprong geven het interieur van de kerk zijn fraaie besloten karakter.

Door de jaren heen zijn er diverse restauraties uitgevoerd. Zo is in de jaren 1997-1998 het stucwerk van het kerkinterieur onder leiding van architect Hulsman hersteld waarbij oorspronkelijke kleuren weer zijn teruggekomen. In 2004 zijn de drie rijk geornamenteerde grafmonumenten gerestaureerd waarbij het monument van Transislanus Adolf van Voorst tot Hagenvoord, †1707, geheel opnieuw is opgebouwd. Daarna is in het kader van de BROM nog divers klein herstel uitgevoerd aan de gevels. In 2013, inmiddels het BRIM-kader, kon uitvoering gegeven worden aan restauratie van de kapconstructie en lei-bedekkingen op dakschilden van het koor en de Garvekamer.


In 2014 hebben we de restauratie van het Quelhorst-Naberorgel kunnen afronden waarmee we de staat van onderhoud op een respectabel niveau hebben kunnen brengen.
De restauratie van het orgel kende een jarenlang voortraject waarin onderzoek van oudere verflagen en aanwezig pijpwerk tot verrassingen leidde. Zo komt met het blootleggen van een (bekend) tekstveld op het front van de orgelkas de herinnering aan een pijnlijke geschiedenis uit het Nederlands-Indië naar voren.
Johan Lubbert Umbgrove schenkt namelijk het orgel aan de kerk uit dankbaarheid omdat zijn verloren gewaande kleinzoon een slachting in het Nederlands-Indië heeft overleeft.
Het onderzoek naar het pijpwerk bracht de onderzoekers naar een labyrint van relaties met orgelmakers en kerkbesturen.
Beide onderzoeken resulteerden in de doelstelling om de situatie van 1923 als uitgangspunt te nemen van restauratie. Het resultaat kunt u zien in deze fraaie kerk en bij gelegenheid ook horen, welk een rijkdom dit instrument herbergt.