Hervormde Kerk in Vollenhove

Hervormde Kerk in Vollenhove

Gebruikmaken van verschillende regelingen is soms meer regel dan uitzondering.

Nadat in 2010 de verweerde voegwerken van de grote topgevels van de beide schepen van de kerk zijn hersteld, is in de nazomer van 2011 opnieuw een aantal sterk verweerde voegwerken, nu aan de zuidzijde, aangepakt. Daarbij zijn ook de afdekkingen van de steunberen van nieuwe tuf voorzien.
Losstaande venstermontanten zijn bij die gelegenheid weer vastgezet.
De werkzaamheden in 2010 konden in de BROM worden gesubsidieerd; die van 2011 worden in de BRIM verantwoord.
In het kader van de BRIM is de restauratie van de kapconstructie ter hand genomen. In 2012 zijn de zwakke plekken in de kapconstructie hersteld, soms zijn hiervoor hele korbeelstellen uit elkaar gehaald.
Tevens zijn enkele beschadigde stucwerken hersteld en weer op kleur gebracht met witkalk.
Vooral het werk aan de kapconstructie heeft geleid tot overlast voor het kerkgebruik. De dakvoet kon slechts benaderd worden door delen van het gewelf te openen. Er stonden altijd steigers in de kerk en meubilair werd afgedekt tegen stof.

Met een gefaseerde benadering konden in goed overleg met de kerkrentmeesters de kerkdiensten gewoon doorgang vinden.