Protestantse Kerk Heino

Protestantse Kerk Heino

Technische problemen komen meestal ongelegen maar wanneer ze samenkomen met een kerkfusie dan is van de nood een deugd te maken.

Het fusieproces in Heino heeft lange jaren geduurd wat de kerkrentmeesters de gelegenheid gaf tijdig een interieurrestauratie voor te bereiden.
De fusie zou tevens nieuwe eisen aan het kerkinterieur stellen waarbij de mogelijkheid is geschapen om de kerk ook voor andere evenementen in te zetten.
In deze kerk was een te dichte afwerklaag op het stucwerk en een problematiek van optrekkend vocht de oorzaak van explosieve schade aan het oppervlak, met name in de onderste meters. Niet alleen binnen maar ook buiten manifesteerde zich dit probleem.
Dat vroeg om een grondige aanpak. Dit viel gelukkig samen met de eerste jaren van de BRIM-regeling waarin nog zonder begrotingsbeperking een aanvraag kon worden gehonoreerd.
Voorafgaande aan de uitvoering is onderzocht welke akoestische kwaliteit de kerk bezit. Dit was met name van belang in verband met diverse koren die graag gebruik maken van deze locatie. De voorgestelde aanpassingen zouden het slechts in geringe mate negatief beïnvloeden.
Een nieuwe dampopen stuclaag werd aangebracht in 2011. Het vervolg omvatte het meubilair en de vloer van de kerk. Deze zijn in 2013 onderhanden genomen. Met een nieuwe verwarmingsinstallatie bestaande uit vloerverwarming, wandradiatoren, voetbuizen met lamellen, nieuwe ketels in cascade en een moderne regelunit werd de basis gelegd waarna het bankenplan in gereduceerde vorm is teruggeplaatst na een aanpassing in de zithouding en ruimere bankafstanden. Deze ingreep heeft aanvaardbare consequenties gehad voor het aantal zitplaatsen.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook de kleurstelling van het kerkinterieur aan te passen aan de huidige tijdgeest. Daarbij past ook nieuw liturgisch meubilair. Daarbij heeft architectenbureau Bruce belangrijk werk gedaan. Zij hebben ook de tochtsluis achter de kapbank vormgegeven.
De kansel is tijdens de restauratie ontdaan van ontsierende klankborden op de luifel en de eenvoudig rechte steektrap is aangepast. Het imitatiewerk van eikenhout is daarbij hersteld en geretoucheerd.

Niet zo bekend is de aanwezigheid van twee units die het optrekkende vocht als het ware omkeren zodat de vochtbelasting geminimaliseerd wordt. De units werken op het principe van draadloze electro-osmose. Door de polariteit van muurvocht de veranderen ontstaat er een neerwaartse stroom. De nametingen sinds 2011 zijn zeer positief en vrijwaren de kerk van deze vochtproblematiek.