Hervormde Kerk Tubbergen

Hervormde Kerk Tubbergen

Het is vaak een zaak van lange adem om een ingrijpende klus van de grond te krijgen.

Na jaren van voorbereidingen, het verkrijgen van vergunningen en het zoeken naar passende mogelijkheden tot financiering, is dan eindelijk in 2009 de restauratie aangevangen van de voormalig Hervormde, nu Protestantse Kerk, in Tubbergen.
De kerkrentmeesters hebben zich jarenlang als goede huismeesters opgesteld en gebruik gemaakt van bestaande subsidieregelingen zoals de onderhoudsregeling voor Rijksmonumenten, de BROM. Enkele grote problemen dienden echter in een ander kader opgelost te worden. Een poging de achterstandsregeling voor Rijksmonumenten, de RRWR, toe te passen heeft geen resultaat gehad.
Waar de problematiek van achterstanden ook door de Provincie Overijssel werd onderkend, is het gelukt uit een daartoe ontworpen provinciale regeling een subsidie te verwerven.
Daarmee is de hele wandafwerking met pleisterlaag vervangen door een bastaard kalkmortel die onafgewerkt fraai aansluit bij de zandstenen preekstoelkuip. Ook heeft het een gunstige invloed op de akoestiek van de ruimte. Door voor in de kerk enkele banken te vervangen door stoelen is er zelfs een gevarieerder gebruik van de kerk mogelijk.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook een vloerverwarmingsveld aan te leggen en de radiatoren/ convectoren op te nemen in de houten lambrisering. Aanvullend voorbereide elektra voor infrarood-panelen blijkt tot op heden niet nodig te zijn geweest.
Het College van Kerkrentmeesters is zeer ingenomen met de ondersteuning die is gegeven. Het resultaat voldoet aan de gestelde eisen van de provinciale regeling en biedt daarmee een solide basis voor reguliere instandhouding in het kader van de Rijksregeling, de SIM.