Hervormde Kerk Horssen

Hervormde Kerk Horssen

Door ernstig verweerde verflagen op de gietijzeren vensters is veel fraai geblazen vensterglas kapot geraakt. Roestend ijzerwerk zette het glas onder spanning. Het was nodig de vensters geheel te ontroesten en van een nieuw verfsysteem te voorzien. Daarna is nieuw eveneens geblazen glas geplaatst waardoor het ‘levendige’ van de vensters is gebleven. Dit glas is weliswaar duurder dan vlak floatglas of getrokken glas, maar ongeëvenaard als het om een monumentale uitstraling gaat.

Het opknappen van de kerkzaal zou eerst beperkt blijven tot het oversausen van de wanden en het gewelf. Door ons is geadviseerd de verlichtingsarmaturen anders te verdelen waardoor een meer evenwichtige verdeling zou ontstaan, zowel esthetisch als lichttechnisch.

Het eenvoudig oversausen van wanden kan leiden tot grote problemen en onnodige kosten. Ook hier bleek het niet verstandig over de vele dekwitlagen heen te sausen. De vele dekwitlagen waren afgedekt met een latexsaus waardoor het vochttransport werd belemmerd. Daar kwam bij dat veel dekwitlagen los lagen. Aangezien er voor de uitvoering maar een beperkte periode beschikbaar was, is direct actie ondernomen. Inderhaast opgeroepen kerkleden hebben zich meerdere avonden ingezet om de oude kalklagen af te steken. Een stukadoor werd benaderd om de wanden van een nieuwe afwerklaag te voorzien. Het was een periode waarin verschillende disciplines samen met de vrijwilligers optrokken. Ondanks het zware werk draagt zo’n betrokkenheid van de plaatselijke gemeente bij aan de saamhorigheid die verder reikt dan deze paar weken.

Om deze werkzaamheden te financieren is door ons voorgesteld alle onderdelen als één project voor te leggen aan diverse stichtingen en fondsen. Als Stichting hebben wij daar een ruime ervaring mee. Het resultaat is ook deze keer weer boven verwachting.

De Heerenbank; van versleten glorie tot oogappel.

Ooit een Heerenbank in de oude Romaanse Kerk van Horssen, is het op last van de eigenaar verplaatst naar het nieuwe kerkje van de Hervormde Gemeente. Door de eeuwen heen is de Heerenbank verzakt, aangetast door houtworm, overgeschilderd in alle tinten roze en blauw. Na gedegen onderzoek is een restauratieplan opgesteld en uitgevoerd waarna dit meubel weer de grandeur en glans van het verleden heeft gekregen. Ook nu geeft de familie Bouwens een belangrijke bijdrage geleverd aan dit herstel.
Het Hervormde Kerkje, hoe klein ook, kan met behulp van de SIM de kerk in goede staat houden.