Welkom

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Midden en Oost Nederland ((SBKG-MON) is per 1 januari 2018 ontstaan als gevolg van het samengaan van SBKG Overijssel en Flevoland (opgericht in 1989) en SBKG Gelderland (opgericht in 1995). Sinds december 2022 is ook de provincie Utrecht aan het werkgebied van de SBKG-MON toegevoegd.

Deze stichtingen werden destijds opgericht op initiatief van de provinciale organen van de Nederlandse Hervormde Kerk in die provincie.

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG) Midden en Oost Nederland heeft een eigen bouwbureau dat eigenaren van kerkelijke gebouwen behulpzaam is bij de instandhouding van gebouwen, meubilair, orgels en begraafplaatsen.


Bestuur en medewerkers

Samenstelling van het bestuur:
 • A.B.L. de Jonge, voorzitter
 • E. Kooiker, vicevoorzitter
 • K. Van der Kamp, secretaris
 • P.A. van den Bogerd, 2e secretaris
 • F. van Efferen, penningmeester
 • R.B. Vrieselaar, 2e penningmeester
 • H. Nijland, lid
 • J. Poldervaart, lid
 • C. van Ramshorst, lid
 • P.G. Doolaard, lid
Bouwbureau:
 • G. F. Tutert, bouwkundige