Donateur

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Midden en Oost Nederland wil graag iedere kerkrentmeester/ beheerder behulpzaam zijn. Het donateurschap is hiervan een exponent.

Onze stichting telt ca. 130 donateurs die ons jaarlijks financieel ondersteunen. Deze hieruit blijkende verbondenheid stellen wij zeer op prijs.

Een brede steun voor haar werkzaamheden en haar positie t.o.v. de kerkelijke organisatie en de monumentensector is belangrijk.

In de loop der jaren zijn de activiteiten fors toegenomen. Het aantal consultaties neemt nog steeds toe. Daardoor worden er ook meer opdrachten verleend voor concrete advisering en begeleiding van werkzaamheden. De financiƫle balans heeft dienaangaande dan ook gunstige vooruitzichten.

Met uw donateurschap steunt u het werk van de stichting, ontvangt u alle relevante informatie betreffende wijzigingen op velerlei gebied en proberen wij u zo breed mogelijk te ondersteunen.

Meldt u aan als donateur: info@sbkg.nl